Training Schedule

/mapping-values/using-cultural-transformation-tools/training-schedule?
Filter By:
Order:
Sort By:
Enter a comma separated list of user names.

February 2018

CTT Part 2 – Building a Values-Driven Organisation Virtual
Dates: Feb 12 to Feb 15
Location: Virtual
Trainer: Ellen Miller
Language: English
Price: $USD (excl. tax) 2,000.00
Description:

During this program, you will learn how to implement cultural transformation utilizing the Cultural Transformation Models and Tools. Ellen Miller with Team Performance, a US-based consulting firm since 1987, leads this live course through an online platform. She will be sharing her knowledge as a leadership and employee engagement advisor. This workshop supports you in gaining mastery in understanding values plots, creating mission/vision statements, leadership coaching, and core values integration. You will also experience a ‘live’ debrief of the Leadership Values Assessment, a foundational process in a leader’s own journey of transformation. In addition, you will practice through case study analysis and leave the program with next steps for bringing cultural transformation to life and building positive values-driven organizations.

This Virtual is conducted over three sessions lasting up to 4 hours in length. It is ideal for anyone who wants to experience it from your home or office. It reduces the impact on the environment. This on-line course covers all the same material as the classroom course. Please register at least one week before the course begins.

Upon completion of the course, you will receive either a free Small Group Assessment (for up to 20 people) or a free Leadership Development Report to further integrate your learning from the course. Ellen will provide a one-hour coaching session to support you in next steps.

For more information please contact Ellen@Teamperformanceus.com

CTT Practitioner
Dates: Feb 13 to Feb 16
Location: Oslo
Trainer: Ingunn Vagstein
Language: Norwegian
Price: € (excl. VAT) 22,500.00
Description:

This 4-day Cultural Transformation Tools (CTT) certification programme supports you in building practical skills and confidence to enable you to work with cultural transformation and values-based leadership development with your clients, to support leaders in building values-driven organizations.

The CTT Practitioner programme is built upon collective international expertise of cultural transformation, and delivered by experienced consultants, facilitators, and change agents, through real-life business cases and workshops, and comprehensive support materials.

This programme provides coaches, consultants and change agents with everything you need to, firstly, become accredited to use these powerful suite of values-based diagnostic CTT tools and, secondly, to learn a variety of practical methods and approaches to fully integrate these tools into your client proposition.

The program offers you the opportunity to learn by reading, observing, practicing and reflecting on yourself, your own challenges and through working with others. Additionally, it includes post-training mentoring to help get you started.

If you've already attended a CTT 1 Foundation course, we still advise you attend all 4 days of this programme, as some CTT 1 elements has been improved. Please contact us for more information.

Additional Description:

Barrett's Cultural Transformation Tool (CTT) - Practitioner
Kursbeskrivelse

 

TIDSPUNKT: 13.-16. Februar, 9.00-17.00

STED: Oslo

TRAINER: Ingunn Vagstein

SPRÅK: Norsk, med en del engelsk materiale

Målsettingen med kurset er å heve deltakernes kompetanse på verdibasert utviklingsmetode, øke bevisstheten rundt egen verdier, samt gjøre dem trygge og rustet til å lede verdibasert organisasjons- og lederutvikling. Gjennom dette kurset får du alt du trenger for å komme i gang med å bruke Barretts verdikartleggingsverktøy (CTT).

Dette firedagers kurset er bygd på bred internasjonal ekspertise fra organisasjonsutviklere, forretningsrådgiver, endringsagenter og coacher. Kurset benytter en rekke ulike metoder for å skape best mulig læring; korte foredrag, dialog, øving i par og mindre grupper og ulike former for visualisering av metodikken. Vi knytter oppgaveløsning tett opp mot eksempler fra virkeligheten, og deltakerne får sjansen til å bringe inn egne eksempler og erfaringer. En viktig verdi ved kurset er erfaringsdeling og læring gjennom dialog med andre deltakere.  

Kurset er lagd for de som ønsker å bli sertifiserte brukere av CTT som ledere eller rådgivere. Ved å gjennomføre dette kurset, vil du få tilgang til å benytte alle CTT-verktøyene til Barretts og kan gjennomføre dine egne verdikartlegginger for individer og grupper.  

I tillegg vil kurset vil styrke deg som coach, rådgiver, endringsagent og leder ved å gi deg løsningsforslag og metodikk for å lede kulturendringer internt i egen organisasjon eller hos kunder. Kurset passer best for deg som har noe erfaring fra ledelse, rådgivning eller coaching.

I etterkant av kurset, vil du få støtte fra oss til å sette opp, forstå og presentere resultatene fra din første verdikartlegging.

 

Nærmere beskrivelse av kurset

Dag 1 fokuserer på hvorfor verdier er viktig, og hva det å jobber med verdier og kultur handler om. Vi jobber med vår egen personlige bevissthet og motivasjon, og benytter oss av Barretts 7-nivås bevissthetsmodell.

Dag 2 har fokus på individuelle verdier (Individual Value Assessments - IVA) og hvordan man forstår og bruker denne til selvutvikling og coaching. Andre del av dagen vies til en praktisk gjennomgang av hvordan du får mest mulig ut av en organisasjonskartlegging (Cultural Value Assessment - CVA), og hvordan du går fra kartlegging til handling med en gruppe/team.

Dag 3 handler om hvordan man kan jobbe med organisasjonskultur i organisasjoner. Vi har også fokus på verdibasert lederutvikling med utgangspunkt i Barretts modell for syv nivåer av ledelsesbevissthet. Du bruker din egen 360-grades lederutviklingsrapport (Leadership Development Report (LDR) som utgangspunkt for å få bedre innsikt i egen lederadferd og for å øve på å gi tilbakemeldinger til andre. Dagen tar også for seg hvordan man kan utforme lederworkshops.

Dag 4 er viet til veien videre og handling. Her har vi fokus på bevisstgjøring rundt visjon og misjon, og hvordan dette henger sammen med verdier. Til slutt samler vi alt til en praktisk plan for å få til kulturutvikling.

Alt kursmaterialet og alle lysbilder vil bli delt med deg. Du får også med deg en gratis kartlegging for å hjelpe deg i gang med ditt arbeid.  

 

Kursholder:

Ingunn Vagstein har erfaring fra å bruke CTT-verktøyet i en rekke organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Hun har bl.a. benyttet verktøyet til sammenlikning av kultur i ulike offentlige enheter, til å bidra til fusjoner og oppbygging av nye organisasjoner, til håndtering av kulturutfordringer i organisasjoner i krise og til å utvikle enkeltledere og lederteam. Ingunn har solid erfaring fra å rådgi både ledere og ansatte i endringsprosesser, og fra å drive workshops og prosesser både i små og store grupper. Hun har også bred erfaring fra coache og utvikle ledere i omstillingsprosesser. Ingunn er utdannet sosialantropolog.

 

Prisen på kurset er 22 500 NOK (eks MVA) . I denne avgiften inngår:

Fire fulle kursdager – beskrevet over

Kursbok: ”The Values-Driven Organization” av Richard Barrett

Gjennomføring og analyse av dine personlige verdier (IVA) koblet til din organisasjons verdier.

Gjennomføring og analyse av en Leadership Development Report -360°-feedback på din lederstil.

Lunsj alle dager

En gratis måling som du kan bruke i etterkant til en valgfri kunde. Du kan velge mellom:

1 Individual Values ​​Assessment, IVA

1 Small Group ​​Assessment, SGA

1 Leadership Development Report, LDR

Alt materiale og øvelser fra kurset som du står fritt til å bruke i dine prosjekter

 

For spørsmål eller påmelding, kontakt ingunn@viib.no

 

CTT Part 1 – Foundation
Dates: Feb 22 to Feb 23
Location: Washington, DC
Trainer: Joan Shafer
Language: English
Price: $US 1,600.00
Description:

The CTT Models and Tools training is a two-day workshop for consultants, change agents and human resource managers on how to use the Cultural Transformation Tools. Participants are involved in lecture, discussion and group activities. This is an accreditation course to become a user of the Cultural Transformation Tools. Upon completion of the course, you will receive one free Individual Values Assessment to use with a colleague or client.

CTT Part 1 – Foundation Virtual
Dates: Feb 22 to Feb 23
Location: virtual training
Trainer: Niran Jiang
Language: English
Price: $US 1,600.00
Description:

Natural System Learning from the Institute of Human Excellence (IHE)

IHE was founded by Sir John Whitmore and Niran Jiang to serve organisations who wish to develop their people to the highest levels of performance at work, to have a greater fulfillment in their lives and to make a contribution to the wider community. Organisations across sectors worldwide have been choosing IHE as their preferred partner for cultural transformation, leadership development, and executive coaching.

This is an online accreditation course from IHE for you to become an authorised user of the Cultural Transformation Tools. It is specifically designed for individuals who want to leverage powerful metrics to develop their organisational culture and manage their transformation processes with greater effectiveness. Supported by IHE’s most advanced training system and certification pathway, you are empowered to expand your resource and impact as a change leader.

Your trainer Niran Jiang is a highly effective organizational development practitioner with over 25 years of diverse experience from around the world. She has led some of the most high-profile transformation initiatives using CTT tools, for clients such as NIB, Westpac, Dai-ichi Life, Medicare, Centrelink, Telecom NZ, China Mobile, BT and National Trust. She is also a seasoned trainer who has developed thousands of coaches and CTT practitioners worldwide.

Niran will guide your learning with a wealth of practitioner knowledge, client case stories, and best practice studies. Participants will engage in a highly experiential journey to develop CTT expertise, practical skills as well as self-belief to make a difference in this field with your personal edge.

The objective of this training is for you to understand the seven levels of consciousness map and to gain practical skills in various aspects of the CTT diagnostic tools and their applications. By the end of this training, you will have a clear understanding of the Barrett Seven Levels of Consciousness Model, its heritage, and philosophy. You will understand the process for setting up values assessments for your clients or organisation and you will be proficient in reading and interpret the values assessment data. We aim to enable you to feel confident to apply CTT models and tools with knowledge and integrity.

 

Quotes from Past Participants:

"I am amazed and grateful at how meaningful and touching this training was, even being an elearning format. I have worked with teams in a virtual environment for years. Yet, in this training, I felt a heart to heart connection I haven’t experienced before. I loved Niran’s drive. I have learned from her much more than CTT framework!" - Malena Philpotts, Parrhesian, Argentina

"The training may have changed my professional life. I love the tools and what you can do with it. Perfect adaptation to my needs and learning style, seamless experience with the virtual technology, realizing how powerful is the tool, surprisingly in coaching. I love Niran. Highly efficient and professional, yet human and authentic." - Solime Gaboriault, Foug, Canada

"It is a very powerful tool that provides us with access to information that is usually difficult to get to. Niran has such a great knowledge and experience with CTT tools and was very encouraging to all of us during the whole training. She has a very positive and simple way to communicate with trainees. I found the training went by too quickly. She conveyed her passion and patience and gave me the confidence to begin my own journey with CTT tools." - Dany Trudel, CAE Inc, Canada

"I highly appreciated Niran’s experience. The clarity of the words she uses to explain the tool and its benefits is something fantastic. Very energetic and healthy training, I truly believe the course is great. Niran was an exceptional facilitator. I wouldn’t hesitate to recommend her for new training programms whether for myself or to other. Very dynamic, optimistic, with a great sense of humour." - Ignacio Diorio, VMBC, Argentina

"Great insights and sharing of experiences from Niran. This brought the material to life and really helped understand the use and context of the values assessment and how they are used. Niran is very inclusive and welcoming, with a wonderful warm approach. She provided a training environment which encouraged interaction." - Adrian Selley, nab, Australia

"Most valuable to understand some of the key’s and insights the CTT is working with and to see that the tool and framework are “alive” by people actually using it. The highlight is to connect all over the globe in the most dynamic circumstances and learn from each other in this virtual training and to get to know Niran and sense her wisdom and generosity. She is very warm, very inviting, with a huge background. What a privilege to be trained by Niran." - Monika Gutscher, OD Executive, Switzerland

"Most valuable to reflect on Barrett’s model, my own framework/theory of adult development and listen to a thoughtful, experienced researcher and OD practitioner in Niran. She is sophisticated and subtle, conceptual and practical at the same time. She has a good theory of development and philosophy of life that together with her experience in the fields of organization and individual development provides wonderful insights." - Cam Danielson, Odyssey, USA

"The personal examples that the facilitator shared her own experience with customers were of immense value for me. The training was just right for people like us – who are already at a certain stage in our own personal and professional development – to get us in the right mindset so that we could effectively explore on our own wealth of knowledge and expertise.  I really appreciated every step of the experience with the facilitator. She was authentic, open, easy to approach, genuine, empathetic and fully present for us on one side, and experienced and competent as an expert on the other." - Natalia Blagoeva, Eudaimonia Solutions, Bulgaria

"Prework was very helpful in gaining an understanding of the foundations, which expedited the learning experience. Niran was excellent at listening to each of the participant’s unique needs, experiences and questions and responded effectively to these inquiries. She did a wonderful job at facilitating learning for each of us. She kept things balanced between emotional and intellectual learning and having fun. She created an extremely comfortable environment for learning." - Ron Thomas, Butler University, USA

"Niran has a wealth of experience and knowledge and is skilled at making the content accessible and engaging. Niran adapted her approach effectively to meet the needs of the group and ensured that all participants were engaged and had the opportunity to practice use of the tools. I felt energised after the training, and can’t wait to get started using the tools. Prior to the course, I was apprehensive about the limitations of online training. However, I didn’t find the technology a barrier. In fact, I felt that the opportunity to participate in learning with participants from the UK, Australia, and Canada added a richness to the experience which outweighed the potential limitations of working through an electronic medium.”  - Jim Irving, University of York, UK

"The examples by Niran, group discussions, the individual exercises and partner activities are most valuable. Niran is a wonderful facilitator and uses the online webinar in a very engaging manner.  Very interactive, encouraging, constructive and interesting. I am not a huge fan of webinar learning- but this experience with CCT and Niran has changed my mind! “ - Tanya Southworth, Alchemy Change Hub, Australia

"I liked the way Niran engaged the group. Understanding the depth of the tool and the various ways in which it could be utilised is a highlight for me. Niran is an amazing trainer, available before the course and very pleasant during the training to ensure we connected amongst participants.” - Sandra Saint-fleur, Air Canada, Canada

"The training is most valuable in widening my perspectives on how our values influence us in our lives – privately and professionally - and learning about tools to help us make values and their impact measurable and tangible in order to explore ways to develop and improve. Niran comes across as a beautiful and wise person, with a great motivation to develop other people and organisations."  -Karin Knardahl Frost, PwC, Norway

"Niran and the way she enabled us all to not only intellectually grasp the model but to take the personal learning too. Her facilitation, knowledge, and ability as a coach are extraordinary. CTT is amazing. Niran is exceptional - Awesome. Skilled. Insightful. Elegant role modeling of being a coach."  -Richard Tyler, BTFI, UK

Additional Description:

Virtual eLearning offers you the flexibility to attend from your home or office, with no need for long distance travel or extensive time away. The online course covers the same materials as our in-person programmes.

This training is conducted over two sessions lasting from 3 to 4 hours in length, during the dates specified above.

You will have fun exploring in an experiential, interactive and action-learning environment for self-discovery and personal development. Your learning will be enriched by the personal stories, real-life examples and case studies from Niran, You will practice through case study and be empowered to act as a transformation facilitator for bringing cultural transformation to life with your clients.

Upon successful completion of the programme, you will be certified to use the whole suites of the CTT tools in your organisation or with your clients. You will receive one free Individual Values Assessment as a hand on practice. Niran and IHE may be engaged to guide your next steps, mentor your practice, support you in delivering complex CTT initiatives, and/or designing large-scale transformation journey for your clients.

The next phase of training is the CTT Part 2 course Building a Vision-Guided, Values-Driven Organisation. CTT Part 2 is designed to help you deepen your understanding of the CTT Models and Tools and the process of cultural transformation. Upon completion of the Part 2 training, you will have access to additional CTT product options.

CTT Practitioner Virtual
Dates: Feb 22 to Feb 28
Location: virtual training
Trainer: Niran Jiang
Language: English
Price: $US 3,300.00
Description:

Integral CTT Practitioner eLearning from the Institute of Human Excellence (IHE)

IHE was founded by Sir John Whitmore and Niran Jiang to serve organisations who wish to develop their people to the highest levels of performance at work, to have a greater fulfillment in their lives and to make a contribution to the wider community. Organisations across sectors worldwide have been choosing IHE as their preferred partner for cultural transformation, leadership development, and executive coaching.

If you wish to become an integral change agent to aid human consciousness evolution, this is an essential training for you. It is designed for consultants, change agents and human resource professionals who want to become highly skilled and confident in leveraging the Cultural Transformation Tools (CTT) for leadership development and organisational transformation.

If you have attended CTT training before, you may wish to re-attend this new training as a refresher. The new training materials and methodologies are redesigned to be more effective in supporting you as a successful CTT practitioner with your client work.
 
This is the best CTT certification training if you intend to start using CTT in a practical way, either as an internal change agent or as an external consultant. It is designed to give you a deep understanding of the CTT Models and Tools, as well as practical experience on how to apply CTT in your cultural transformation process. The course also provides an opportunity for your own personal transformation experience.

It contains material from both CTT 1 and CTT 2 and has much more of personal and hands-on experience of how to interpret values assessments results, how to deliver leadership assessments feedback, how to select and present a number of dialogue tools from the Get Connected workbook, and more.  The practitioner training from IHE goes one step beyond by leveraging IHE’s integral training and natural system methodologies to offer you a whole system whole person development journey for becoming a successful CTT practitioner.

Your trainer Niran Jiang is a highly effective organisational development practitioner with over 25 years of diverse experience from around the world. She has led some of the most high-profile transformation initiatives using CTT tools, for clients such as NIB, Westpac, Dai-ichi Life, Medicare, Centrelink, Telecom NZ, China Mobile, BT and National Trust. She is also a seasoned trainer who has developed thousands of coaches and CTT practitioners worldwide.

Niran will guide your learning with a wealth of practitioner knowledge, client case stories, and best practice studies. Participants will engage in a highly experiential journey to develop CTT expertise, practical skills as well as self-belief to make a difference in this field with your personal edge.

The objective of this training is for you to deeply explore the seven levels of consciousness map and to gain mastery in various aspects of the CTT diagnostic tools and change process. We aim to enable you to feel confident to apply CTT models and tools with knowledge and integrity as well as to build your capacity to be the change you wish to see and to carry the work you deliver to your clients.

The baseline programme represents the latest harvest out of a collaborative training re-design journey among the CTT trainer network worldwide. It is underpinned by the collective wisdom of the CTT practitioners as well as clients since the inception of the CTT tools. Upon this foundation, Niran Jiang will lead you through an integral whole person, whole system journey, co-created with you to:

  • Gain technical skills in CTT assessments and develop your strategic mastery and artistry to facilitate the change process.
  • Immerse in a natural system of learning and transformation with images, symbols, and metaphors to uncover your inner knowing and intuitive insights.
  • Expand your horizon on human development and change dynamics grounded in the converging wisdom from Western psychology and Eastern traditions.

This training covers all the essential elements of our CTT Part 1 Models & Tools and CTT Part 2 Building a Vision-guided, Values-driven Organisation programmes. Yet it goes beyond by leveraging IHE’s integral training methodologies to offer you a development journey to integrate your learning and application to become a successful CTT practitioner.

 

Quotes from Past Participants:

"Training was so experiential on a personal level, only to reinforce and deepen a profound belief and respect for transformation and change using Barrett Model. Niran is an exceptional trainer and a human being. She has such deep understanding of humanity and she uses it creatively to take us beyond tools, exercises, and processes, to unlocks the human potential & gift in us as trainees, and leave us in awe of possibilities and belief that change is possible, and we can do it. The experience was beyond training objectives and outcomes. I am so proud and glad I have become a part of Barrett community and that Niran was the one to introduce me into this." -Dragana Lukic, Leo Burnett, Serbia

"All around this training had been valuable. It is not possible to have a better training without expanding it. Niran is a very experienced trainer and an excellent coaching master that acts with compassion, humility, and love. She has guided me virtuously through this journey and empowered me through her training to walk my own path. I am deeply thankful for that."  -Cornelia Schalch, PHW Bern, Switzerland

"Niran is very experienced and professional. In a short space of time, Niran created a friendly and open learning environment which we all benefited from. Her way of facilitating and sharing, both in terms of content/knowledge and role modeling excellent facilitation skills is a highlight. I also was lucky to have my business partner doing the training at the same time so we have had many discussions and compared notes throughout." -Pia Carlberg, Vidya Performance Consulting, Sweden

"I really loved that we had 3 countries represented. I have clients from a range of cultural backgrounds, so it was powerful to see in real time how the tools resonate across cultures. Niran was the perfect CTT trainer for me because she allowed me to grow in the area I’m most focused on strengthening my heart+mind connection as a consultant and coach. Plus, her experience with CTT and years of consulting allow her to share real-world stories that bring the tools to life." -Jeni Rogers

"We came beyond the borders of this specific method. Examples from Niran’s practice is a highlight of this program. Niran opened more wide perspectives of the values-oriented approach in leadership and management. Her personal energy and positive mood, and her belief in the method’s power are absolutely great. Thank you for an unforgettable time. The hours flew by too quickly." -Vladimir Salamatov, Fulbrighter, Ukraine

"The training is about putting you in the great space of opportunities that you are given a wand and you just need to know what to touch, why and HOW. Niran with her energy and high vibration made the space so real for us although it was a virtual training. Her pure authentic style clearly set a great role model for all as future CTT practitioner.  She could so much live within our energy and space as if she knows us for a long time. I do so much appreciate her wisdom she puts in the last 5 days. How I feel about her is; She is like a deep ocean and you can find anything you are looking for with her. She has all the stars from me." -Canan ILTER, Enso Executive & Corporate Coaching, Turkey

"The open space and speed of bonding that Niran has created for discussions brought in the human aspect as not to turn it into a solely practical zombie training. The deep questions that were asked provoked transformational thinking. Niran is truly an amazing being. Her presence, wisdom, experience, knowledge, vulnerability, and sense of humour were the core pillars for the success of this training. I enjoyed every minute of it. Thank you for being a great facilitator." -Ahmed Gadelhak, SBG-PBAD, Saudi Arabia

“It was my first e-learning training and Niran was able to make it feel like a face-to-face session. The process and tool can be learned in Richard’s books. Niran teaches the human side and made this training very lively despite the intensity and the late hours. I really valued and appreciated Niran’s experience in the interpretation of the survey. She is really very impressive a coach and is able to get the participants to discover themselves using the CTT.”  - Baumann Dominique, Roquette, USA

“I enjoyed the smaller group, the technology seemed less of a barrier to discussion. The feedback session for each other was amazing and unlike anything I’d done before. I really valued learning directly from Niran, she brings a wisdom and depth of experience that helped me link the theory to real-world situations. Niran creates a learning space like nothing else I’ve experienced. There is no judgments, every comment is valued with no rights or wrongs, and I feel accepted and valued as a whole person.” - Melinda Maddock, Tasmania Government, Australia

“The most valuable part of this training was the gentle yet firm facilitation of the program leader and the opportunity for coaching and feedback as I worked on the materials. The opportunity to meet and work with Niran was the highlight!” - Douglas Austrom, Butler University, USA

“A most valuable training, getting the essence and power of the tool. The discussion was focused on the experience and not the mental level. I do appreciate the demo as well. The highlight is translating the outcome to effective conversation with the person. Excellent facilitator – Niran’s experience really comes through. She is in her authenticity and her mastery.” - Louisa Wu, executive coach, USA

“This training has given me the necessary confidence to start working on cultural transformation through Richard Barrett methodology. Organisations don’t transform, people do! Niran conveys a lot of energy to work with CTT tools and process and it was great!!!” - Luis Alarcon, Serrano 9, Spain

“The wisdom and experience sharing from Niran really enlightened me both personally and professional. The interactions with other participants made the sessions highly lively and rich. Niran created an open and learner-driven atmosphere, showing us the way without being directive. Her positive energy really radiated through the virtual conference technology, connecting all of us like in the same room, letting us feel and explore possibilities. My own idea space kept expanding. Niran lives the values and transformed us.” - Catus Lee, Zensiblo, Hong Kong

“I am delighted in the learning. I love how Niran presented and how she got us in interactive discussions that allowed us for insight and discovery. This will take my work to a whole new level. The whole course was a mind and life-changing experience. Niran is a master, with incredible skills to bring us out, open us up, to learn new things, all in a space of fun and value. Excellent trainer, great insights, fabulous nuance and exquisite sight and intuition. Couldn’t t have asked for more.” - Marcia Martin, Marcia Martin Inc, USA

"Niran is a brilliant facilitator. She kept a good pace constantly checking for my understanding and inviting my contribution. Niran is very passionate about the subject matter and delivered it with humility and insight. Niran brought the tools vividly to life for me and helped me understand my role as facilitator better. I am clear now that I don’t have to carry the burden of the process or the results. The client invites me to dance, I start dancing…” - Anne Mwaniki, Kiota Consultants, Kenya

"Niran is an amazing trainer I have ever seen.  I couldn't contribute to this program if she didn't encourage me. I will miss her smile and extraordinary skills. I learned many things about myself, coaching, values and life. I am glad to attend the program and I can’t wait to practice it. Thank you for everything.“ - Aynur Toksun, Holistic Coaching, Turkey

"The most valuable parts for me are the coaching the results of the LDR, the rich and powerful conversations from the amazing participants from around the world, the facilitator allowed discovery and self-discovery using the 4 why model. Niran you are fantastic. Your facilitator/leadership/coaching style allows the participants to identify their own insights without interference. I was surprised how easy the web-based session was.” -  Beth de Jong, CCIWA, Australia

"Niran brought in her joy and enthusiasm and sincerity to every moment of the course and shared what she has to give so openly. Thank you. Learning about the experience and insight of our facilitator and having the opportunity to practice with people all around the world are most valuable. I am more confident that I will make good use of CTT and more aware of the impact Barrett Values Centre possess on improving my work.” - Sarp Kaya Görür, Idea Coaching, Turkey

"The training made me gain awareness of my limiting behaviours and the methodology is very powerful and mind-opening. The highlight during the program was the very high level of open-mindedness and truthful sharing with the group in a very intimate way. It has just been a pure pleasure and lesson of deep and infinite compassion. Niran is a master in using the power of words and triggering deep consciousness. I am so grateful for discovering a part of me, hidden deep inside that is finally revealing. Having the opportunity to build my knowledge and practice based on this powerful methodology is a source of new energy I so desperately was looking for." - Julien Schmidt, L’Occitane Group, France

"The practice sessions with other participants and the chance to use the tools live was extremely valuable. I really enjoyed the dialogues and the sense that the work is what emerges, rather than the traditional hierarchical “teach > learn” dynamic. The shared energy in the space created by Niran was very special- nurturing and supportive, allowing each of us to drop the armour and show up fully. I am full of wonder and appreciation at the inner wisdom and skill evident in how this space was created. Niran is warm, generous, caring and wise. Someone who has such experience and knowledge in both camps: the outer/ yang world of corporate and the inner/ yin world of self-inquiry.  The elder/ mentor figure I have often dreamed of connecting with." - Jiro Taylor, Coach, Australia

Additional Description:

Virtual eLearning offers you the flexibility to attend from your home or office, with no need for long distance travel or extensive time away. The online course covers the same materials as our in-person programmes.

This training is conducted over five sessions lasting from 3 to 4 hours in length, during the dates specified above.

You will have fun exploring in an experiential, interactive and action-learning environment for self-discovery and personal development. Your learning will be enriched by the personal stories, real-life examples and case studies from Niran, You will practice through case study and be empowered to act as a transformation facilitator for bringing cultural transformation to life with your clients.

Upon successful completion of the programme, you will be accredited to use a powerful suite of values-based diagnostic tools as well as to gain practical process tools and methodologies for designing and facilitating leadership and organizational transformation journey. You will be certified with both CTT Part I and CTT Part II accreditation with full access to all CTT products and online consulting materials.

You will receive either a free Small Group Assessment (for up to 20 people) or a free Leadership Development Report to further integrate your learning from the course, as well as one free Individual Values Assessment. Niran and IHE may be engaged to guide your next steps, mentor your practice, support you in delivering complex CTT initiatives, and/or designing large-scale transformation journey for your clients.

For programme details and session timing, please contact niran@ihexcellence.org.  

CTT Practitioner
Dates: Feb 26 to Mar 1
Location: Bilbao
Trainer: Adolfo Jarrin
Language: Spanish
Price: € 2,150.00
Description:

This 4-day Cultural Transformation Tools (CTT) certification programme supports you in building practical skills and confidence to enable you to work with cultural transformation and values-based leadership development with your clients, to support leaders in building values-driven organizations.

The CTT Practitioner programme is built upon collective international expertise of cultural transformation, and delivered by experienced consultants, facilitators, and change agents, through real-life business cases and workshops, and comprehensive support materials.

This programme provides coaches, consultants and change agents with everything you need to, firstly, become accredited to use these powerful suite of values-based diagnostic CTT tools and, secondly, to learn a variety of practical methods and approaches to fully integrate these tools into your client proposition.

The program offers you the opportunity to learn by reading, observing, practicing and reflecting on yourself, your own challenges and through working with others. Additionally, it includes post-training mentoring to help get you started.

If you've already attended a CTT 1 Foundation course, we still advise you attend all 4 days of this programme, as some CTT 1 elements has been improved. Please contact us for more information.

Additional Description:

Este nuevo Programa de Certificación, es ofrecido según el desarrollo de Barrett Values Centre, creadores del modelo de niveles de conciencia personal, organizacional y de liderazgo y líderes mundiales en el campo de cultura y valores e incluye la experiencia del facilitador a nivel internacional en clientes de variados sectores económicos.

Este programa, facilitado por Adolfo Jarrín, profesional de la ingeniería con más de 30 años de experiencia en la gerencia general de grandes empresas industriales al igual que consultor internacional especialista en guiar procesos de transformación cultural multianuales, complementa la oferta de la certificación CTT tradicional con un enfoque emergente y pionero que expande la visión presentada por BVC y por la Teoría U.

Para ello se incorpora en este programa una comprensión abarcadora del humano, los sistemas humanos y los procesos de transformación de estos sistemas, mezclando los enfoques científicos y de la evolución desde la perspectiva de la consciencia en la comprensión de estas iniciativas, al invitar a cuestionar los modelos mentales y paradigmas prevalecientes.

CTT Part 2 – Building a Values-Driven Organisation Virtual
Dates: Feb 26 to Feb 28
Location: virtual training
Trainer: Niran Jiang
Language: English
Price: $US 2,000.00
Description:

Natural System Learning from the Institute of Human Excellence (IHE)

IHE was founded by Sir John Whitmore and Niran Jiang. Organizations across sectors worldwide have been choosing IHE as their preferred partner for cultural transformation, leadership development, and executive coaching.

This is an online accreditation course from IHE for you to become a whole system change practitioner on how to design and implement cultural change programmes and transformation journeys using the Cultural Transformation Models and Tools. It provides you with methodologies and expertise in the delivery of values assessments, cultural implementation and strategic transformation for your organisation or clients.

Your trainer Niran Jiang is a highly effective organizational development practitioner with over 25 years of diverse experience from around the world. She has led some of the most high-profile transformation initiatives using CTT tools, for clients such as NIB, Westpac, Dai-ichi Life, Medicare, Centrelink, Telecom NZ, China Mobile, BT and National Trust. She is also a seasoned trainer who has developed thousands of coaches and CTT practitioners worldwide.

Niran will guide your learning with a wealth of practitioner knowledge, client case stories, and best practice studies. Participants will engage in a highly experiential journey to develop CTT expertise, practical skills as well as self-belief to make a difference in this field with your personal edge.

You will learn how to implement cultural transformation using the Cultural Transformation models and tools. The training will provide you with methodologies and expertise in the delivery of values assessments and next steps for your clients. This includes proficiency in understanding values plots, the creation of vision and mission statements, executive and leadership coaching, and processes for values integration.

The aim is to enable you to gain mastery in understanding values plots, creating mission/vision statements, leadership coaching, and core values integration. You will experience a ‘live’ debrief of the Leadership Values Assessment, a foundational process for leadership transformation. Supported by IHE’s most advanced training system and certification pathway, you are empowered to expand your resource and impact as a change leader.

 

Quotes from Past Participants:

"Niran was terrific. A gifted teacher and very knowledgeable with all the Barrett materials. She is an experienced coach/facilitator and enriched the learning by bringing in so much of her own client.  She has a lovely relaxed style and an easy going approach. I have been using the free PVA tool with clients for the past year and was excited about deepening my knowledge of these powerful tools by becoming a certified CTT Practitioner. The certification program was very thorough and gave me the additional knowledge and skills to add even more value for my advisory and coaching clients." – Mary Garden, Mary Garden & Associates, Canada

"Niran is generous and knowledgeable, and the joy she finds from working with the CTT and her clients is inspiring. Each time I felt myself slipping into the ‘I don’t understand’ abyss, Niran was able to gently nudge and guide me to a different level of knowledge. Given this course was online this shows Niran’s amazing people skills and ability to read people very well to gauge learning even though we are all situated in different countries and places around the world and connecting ‘online’. I am very much looking forward to getting out there with my clients and using the CTT tools. Many thanks to Niran and to the Vaues Centre for the excellent training, and the amazing array of resources I now have to help my clients." -Tanya Southworth, Alchemy Change Hub, Australia

“The opportunities for discussion and engagement were exceptional – the best I have had in a virtual session. Niran really used the virtual tools to their greatest extent to facilitate a collaborative session. I liked her calm and warm approach – really insightful, very strong interpersonal approach and perfect for the Part 2 course. The LDR process left us all on a huge high. I would strongly recommend the course.” - Max Evans, Ernst & Young, UK

“Thank you for this eLearning class. It is a gift for me. Niran is great, she teaches very well. And she really shares lots of information and examples. Her words and sharings are really so important to me for using in my coaching and teaching sessions. I wish I could join another class for different content with her, maybe coaching and something else.” - Ozge Gorur Orbay, IdeaCoaching, Turkey

"Part II really made the values real for me. It was not just the processes. I got more out of this than I thought. Wonderful and enlightening!" - Jennifer Kapp, National Trust, Australia

"I developed a far better understanding of how to use the content, tool, and process to help others. I did not realise how much I want to do this work! It was really brought to life by the quiet energy of Niran." - Nicole Elliott, Westpac, Australia

"Committed, insightful and experienced facilitator. Opportunity to reflect and consider how the tools could integrate into our current consulting processes was the highlight." - Nigel Tanner, BTLi Pty Ltd

“Niran is a great trainer with a wonderful genuineness - very honoring of others, very knowledgeable of the CTT instruments and very willing to go with where the participants want to go.” - Lori Grech, QL Management Consultants

“Although this is an intense process with extensive content, the excellent facilitation ensured excellent outcomes for me.” - Sue Lindsay, Take Action, NZ

“Niran has fantastic positive energy, great attention on participants, great sense of the group, with grounded professional experience and the rich source of case studies.” - Artur Rzepecki, Strefowa, Poland

“The experience and accreditation are invaluable to me, not only in my professional career but also my personal life. It will be an experience I won’t forget. Niran was absolutely wonderful. From initial contact to completion of the course, communication was timely and frequent, my questions were always answered and I was made to feel comfortable every step of the way. She was wonderful with reading the group and taking the training where the “flow” went. It is hard not to have a good time!" -Stefanie Carniato, Tenacia, Australia 

"Niran brings immense insight, love, and agility to space. Her examples and case studies really brought it to life for me. Having such a rich role model in Niran is the highlight of the program. She truly lives all that I believe is at the heart of deep transformational work – elegant and sophisticated in her manner and style. Most valuable to have the opportunity to work through the principles of how to breathe life into the tool. Now I need to take action."  -Richard Tyler, BTFI, UK

 

Additional Descriptions:

Virtual eLearning offers you the flexibility to attend from your home or office, with no need for long distance travel or extensive time away. The online course covers the same materials as our in-person programmes.

This training is conducted over three sessions lasting from 3 to 4 hours in length, during the dates specified above.

You will have fun exploring in an experiential, interactive and action-learning environment for self-discovery and personal development. Your learning will be enriched by the personal stories, real-life examples and case studies from Niran, You will practice through case study and be empowered to act as a transformation facilitator for bringing cultural transformation to life with your clients.

This training is designed to help you deepen your understanding of the CTT Models and Tools through a focus on interpreting values assessment results and learning practical ways to work with the data to support the process of cultural transformation. To be eligible for the CTT Part 2, participants must have successfully completed the CTT Part 1 accreditation and preferably have the first-hand experience in using the Cultural Transformation Tools.

Upon successful completion of the programme, you will be certified as a CTT Part II consultant with special access to a new range of products and online materials. You will receive either a free Small Group Assessment (for up to 20 people) or a free Leadership Development Report to further integrate your learning from this programme. Niran and IHE may be engaged to guide your next steps, mentor your practice, support you in delivering complex CTT initiatives, and/or designing large-scale transformation journey for your clients.

March 2018

CTT Practitioner
Dates: Mar 7 to Mar 9
Location: London
Trainer: Faiza Khokhar
Language: English
Price: £ 2,600.00
Description:

 

Culture is becoming one of the most important issues for leaders today, as they grapple with increasing complexity and a rapidly changing landscape. Whether its managing risk, responding to changing legislation, adapting to new technologies and marketing channels, organisational growth or navigating new markets; companies are realising that creating cultures that are responsive, agile and values-driven a source of sustainable competitive advantage. The CTT Practitioner course will equip you to grow your competence and confidence in initiating and leading personal and collective cultural transformation and values-based leadership development. The 31/2-day Cultural Transformation Tools (CTT) course, is built upon the extensive international expertise of leading organisational transformation and contains real life business cases, dialogue workshops, personal development, challenging exercises and accompanying support materials.

The course will be led by Faiza Khokhar and Joy Rees. Faiza is an experienced Business Psychologist, Coach, and Facilitator with over 17 years of experience in helping organisations and leaders flourish as they navigate significant transitions. Joy has spent the last 20 years working with organisations who are implementing changes to technology and processes in a lasting and human way. Joy and Faiza have spent the last six years supporting the development of a whole-system transformation at Old Mutual, a £13.7billion international investment, savings, insurance, and banking group with over 16million customers worldwide. Their work has involved an embedding a values-driven culture where trust and customer are at the heart of the organisation’s purpose. You can read more about some of the work they have been involved in and their experience below.

 

Who is the course for?

The course is designed for coaches, consultants, HR Practitioners, leaders and change agents who would like to become certified users of the CTT tools. The course will empower you in your role as a change agent and provide you with practical methods and approaches to lead cultural transformation with your clients. The course applies both to beginner and an experienced practitioners. Additionally, we will provide post-training support to help get you started with setting up, organising, interpreting and presenting your first Cultural Values Assessments. If you've already attended a CTT Foundation course (CTT Part 1), then it is still very valuable for you to attend all 3 days of this course. Although some of the CTT Foundation elements are similar, the training itself has a different approach to learning and is much more practical and experiential.

 

Additional Description

Day 1: focuses on what a values-based approach to culture is all about. We work with our own personal consciousness and motivations as leaders, and learn more about the 7 Levels of Consciousness model. Taking a systemic lens we look at how to achieve sustainable whole system change. Understanding our own values and how they influence our work, we introduce the Individual Values Assessment (IVA) and how to read and use it for self-development and coaching. Moving from individual to the group we gain practical experience on how to get the most out of a Cultural Values Assessments (CVA), and how to move into actionable results with a team.

Day 2: addresses organisational culture and using the tools to understand how to work with sub-cultures, effectively support mergers and acquisitions as well as using the tools for leadership development and coaching ( This is a long day)

Day 3: is devoted to direction and action. It covers the creation of vision and mission statements (the direction) and, finally, we cook everything together into a comprehensive and practical plan for creating values/cultural transformation. The day also includes marketing practices.

To support your practice, you are offered two assessment (IVA and SGA or LDR). Of course, all course materials and PowerPoint files will be shared with you. In addition, delegates will receive a free follow-up coaching session with Faiza or Joy to support your transformational work.

The minimum number of participants is 5 and maximum 16. Latest time to register is 3 weeks before the course start date.

 

About the Facilitators

Faiza Khokhar

A Chartered Business Psychologist, OD expert, Facilitator and Leadership Coach, Faiza is passionate about using her insights into human behaviour and organisational dynamics to influence change and transformation in individuals, groups, and organisations. She has a proven track record of engaging employees and supporting organisational transformation to build high performing, sustainable cultures where people are free to bring themselves to work.

Faiza’s grounded and commercial approach is built on a strong foundation of both consulting across various business sectors, as well as experience working in-house within the financial services sector. She has spent the last nine years working on cultural transformation within Old Mutual, to build a values-driven culture that is aligned with the vision and purpose of the organization. Faiza builds collaborative partnerships where stakeholders from different backgrounds, work creatively together, grappling and making sense of complex issues, in order to listen and act on what's really being called for.

Passionate about developing leaders, Faiza helps them find ways to navigate the unknown, particularly during times of transition. Her approach is focused on empowering leaders to find their own unique sense of agency so that they can show up fully and make an impact on the world around them.

Having served as SteerCom member on the Old Mutual Women’s Network and through her work with a charity focused on supporting marginalised women, Faiza is committed to supporting and empowering women and minorities to fulfill their greatest potential. She focuses on working compassionately to raise awareness of issues around rank, power, and identity in order to mobilise greater cohesion and inclusion.

Faiza works holistically, drawing on her deep psychological expertise, in the areas of cultural change, leadership development, talent management, group facilitation and coaching.

Faiza has a particular interest in bringing our more human, playful and creative selves into everyday working interactions.

 

Joy Rees

Joy is an experienced programme manager who leads global teams through a change in a focused, energy filled and values-driven way. She holds a first class MB Leadership degree.  Joy spent 16 years in a South African Bank as a senior manager learning that the key to high performance in an organisation lies in having a diverse, committed team who are valued for their skills, knowledge and the unique contribution that they can make given the right opportunity. She believes that it is possible for organisations to be high performing, delivery focused, cost conscious and put the customer first only if they have their people at the heart of their business.

Working with people has always been at the centre of Joy’s roles. As a manager growing and developing people through opportunities, coaching and feedback was vital. In her more recent role, she has enabled and empowered others through the change implementations working with them to ensure that each transformation is accompanied by the necessary communication, training and particularly the support that is needed for HRBP.

Joy is passionate about ensuring that the work of transformation and change is strongly linked to the strategy and vision of the organisation. She has worked with both the Risk and Customer Experience teams in Old Mutual to forge these links and to make them visible through reporting.

Joy has developed particular skills at leading implementations teams who are globally dispersed.  Using collaborative software, video, and telecon and webex for both training and leading project teams, she has developed techniques to ensure that meetings can be held efficiently and effectively allowing all team members to participate and engage.

Joy is known for ‘getting things done’ but this is tempered with a deep commitment to listen, collaborate, allowing solutions to emerge through conversation and inquiry.

 

Recommendations

Sue-Ann Ind, Group Head of Governance, Risk, Compliance & Regulatory Affairs, Old Mutual plc

"I have had the pleasure of working with Joy and Faiza over the last three years (since 2013), using the Barrett Culture tool to form an overall picture of what culture means from a risk perspective.  As a risk professional, I had little insight into the workings and rationale of the methodology and the Barrett tool. Joy and Faiza supported me to learn about the methodology and the tool in some detail through their training workshops, meetings with Richard Barrett and many meetings with me to help me practically apply what I’d learned.

This was a fundamental contribution to enabling us to then develop an in-house “top down” tool to assess and quantify Risk and Control Culture – something that many organisations still struggle to achieve. This culminated in the Financial Reporting Council (FRC) using our firm’s approach to culture underpinning the strategy as a case study in their 2016 publication on Corporate Culture and the Role of Boards.

Joy and Faiza were proactive in identifying forums for us to share and teach others about our approach and to test our ideas.  This helped us to achieve buy-in and feedback to improve from a diverse group, and also helped us to develop a really deep understanding of how all the component parts of culture complemented each other and worked together.  We consequently developed a really sound working relationship between the HR and the Risk teams and a fantastic tool - which for me personally was very fulfilling and a lot of fun!

I also understand that our firm had one of the greatest rates of individuals using the Barrett tool to complete our “bottom up” survey.  For me, this means that the training was clear and that people understood and believed in and trusted the tool – it had credibility and integrity.  Faiza and Joy’s role was fundamental to achieving this across our FTSE50 global financial services group, which operates across multiple geographies, lines of business and cultures!"

CTT Part 1 – Foundation
Dates: Mar 8 to Mar 9
Location: São Paulo
Trainer: Roberto Ziemer
Language: Portuguese
Price: R$ 4,500.00
Description:

The CTT Models and Tools training is a two-day workshop for consultants, change agents and human resource managers on how to use the Cultural Transformation Tools. Participants are involved in lecture, discussion and group activities. This is an accreditation course to become a user of the Cultural Transformation Tools. Upon completion of the course, you will receive one free Individual Values Assessment to use with a colleague or client. With this certification you have access to some of the Cultural Transformation Tools, not all.

CTT Practitioner
Dates: Mar 13 to Mar 16
Location: Bucharest
Trainer: Patrik Somers Stephenson
Language: English
Price: € 2,990.00
Description:

CTT Practitioner Certification Course

This 4-day Cultural Transformation Tools (CTT) certification programme supports you in building practical skills and confidence to enable you to work with cultural transformation and values-based leadership development with your clients, to support leaders in building values-driven organizations.

The CTT Practitioner programme is built upon collective international expertise of cultural transformation, and delivered by experienced consultants, facilitators, and change agents, through real-life business cases and workshops, and comprehensive support materials.

This programme provides coaches, consultants and change agents with everything you need to, firstly, become accredited to use these powerful suite of values-based diagnostic CTT tools and, secondly, to learn a variety of practical methods and approaches to fully integrate these tools into your client proposition.

The program offers you the opportunity to learn by reading, observing, practicing and reflecting on yourself, your own challenges and through working with others. Additionally, it includes post-training mentoring to help get you started.

If you've already attended a CTT 1 Foundation course, we still advise you attend all 4 days of this programme, as some CTT 1 elements has been improved. Please contact us for more information.

Additional Description:

Patrik Somers Stephenson
+44 7592 900 678
patrik@evolutioninsideout.com

Leadership Coach & Values Consultant.
Facilitator of Personal and Cultural Transformation.
CTT Foundation & Practitioner Trainer.
Creator of Evolutionary Coaching.
Core Motivations & Stress Management Coach (www.neurocognitivism.com).
Systemic Constellation Worker.
Initiator and Co-Editor of A World Book of Values (www.milldreams.com).

Expertise in

Values work at schools: for 30 years as teacher, trainer and coach with students, teachers and headteachers.
Bereavement coach and counsellor, author of 6 books and 15 years experience of personal and group facilitation.

Certified in

Cultural Transformation Tools (www.valuescentre.com),
Institute of Neurocognitivism (www.neurocognitivism.com),
Lego Serious Play (www.seriousplay.com),
TetraMap (www.tetramap.com).

Also skilled in

Living Values Education, Contextual Family Therapy, Stress Management, Depression Coach, Career Orientation, Family Constellations & World Café.

Recommendations

“You bring such heart and creativity to the course and open a learning space where students engage naturally and deeply. It was a joy to see you at work.” (Phil Clothier, CEO BVC)

“Letting people and organisations live their potential is an art. Patrik is such an artist.” (Anniek Gavriilakis, Director BZN)

“He combines reflection and action. He has always given me a feeling of getting one step further.” (Rik De Wulf, Author and Business Ethics Manager)

“Most valuable for me was the depth and richness of the discussions. CTT is a truly wonderful system. Patrik is a great ambassador.” 
(Sarah-Jane Mills, Senior Legal Counsel and Leader of EMEA Women’s Leadership Council)

“I appreciate your way of reflecting back with love, with freshness and a strong alignment in your presence and in what you do.” (Monika Gutscher, Founder & CEO Lovecom)

Pages